50 Ngam Wong Wan Rd,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
OFFICE HOURS
MON - FRI : 8.30 AM - 4.30 PM

BBA KU in Taiwan 2023

BBA KU had a field trip to Taiwan during 20-23 March 2023

Day 1 : Rongjin Gorgeous Time – Lungshan Temple – Shi-men Ting

Day 2 : Chiang Kai-Shek Memorial Hall – Taipei 101

Day 3 : Jiufen – Yehliu Geopark

Day 4 : Daxi Old Street